Heerlijk ontspannen en tot rust komen bij massagepraktijk Enjoy4U

Like ons op Facebook! 06-55126713 info@enjoy-4u.nl

Vergoedingen

U heeft géén verwijzing van uw huisarts nodig.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de behandeling vanuit de aanvullende verzekering (alternatieve geneeskunde). De vergoedingen staan los van het eigen risico. 
Voor de exacte hoogte van uw vergoedingen verwijs ik u naar uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar. Ze kunnen vragen naar de AGBcodes of lidmaatschap van de VNRT.
Op de website van zorgwijzer.nl kunt u een overzicht vinden van alle zorgverzekeraars.
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/reflexzonetherapie

Aanvullende informatie

  • VNRT (Vereniging voor Nederlandse Reflexzone Therapeuten).
  • AGBcode- zorgverzekering 90061226
  • AGBcode-praktijk  : 90101719
  • RBNG (HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg).
  • KvK (Kamer van Koophandel): 52026353
  • btw 152438890b01

 

Beroepsvereniging VNRT

Sinds 2016 ben ik lid van de VNRT. Deze vereniging staat voor kwaliteit en is speciaal voor professionele reflexzone therapeuten in 1983 opgericht.
De beroepsvereniging heeft als doel het behartigen en beschermen van de belangen van haar leden en de cliënten.
Om de kwaliteiten van de reflexzone therapie te bewaken is er door de vereniging een opleidings- en beroepsprofiel samengesteld waaraan zowel de opleidingen als de leden moeten voldoen. De VNRT voert een licentiebeleid. Dit houdt in dat de leden verplicht zijn jaarlijks bijscholingen te volgen. Voor meer informatie ocer de VNRT verwijs ik u naar de website;www.vnrt.nl